Θερμοπρόσοψη

Η εταιρεία Καρανικολής Μ. που εδρεύει στη Λάρισα, με εμπειρία και τεχνογνωσία στη θερμομόνωση παρέχει αξιόπιστα και εξειδικευμένα συστήματα  θερμομόνωσης. Τα συστήματα της εταιρείας μας εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας προστασία του κτιρίου από καιρικά φαινόμενα και αποφυγή σχηματισμού υγρασίας και μούχλας.

Η εφαρμογή μιας θερμομόνωσης πρέπει να γίνεται από έμπειρο και καταρτισμένο συνεργείο με γνώσεις στο αντικείμενο. Η εταιρία μας χρησιμοποιεί πιστοποιημένα συστήματα  θερμομόνωσης.

Τα οφέλη της θερμοπρόσοψης:

  • Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων του κτηρίου.
  • Αύξηση της θερμοχωρητικοτητας του τοίχου.
  • Ελαχιστοποίηση της ανάπτυξης μούχλας
  • Κέρδος πολύτιμου εσωτερικού χώρου.
  • Αύξηση της αξίας του ακινήτου.
  • Στεγανότητα τοίχων
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων